ZpětÚvodDeveloperské projekty Rezidence Kamenec - Místek

Výstavba vila domů Kamenec

POPIS ÚZEMÍ:

Stavební pozemek se nachází v obci Frýdek Místek v katastrálním území Místek na parcelách č. 3259/1, 3259/2, 3288/13. Celková plocha dotčených pozemků činí 23.478 m2. Celý areál je situován na téměř rovinatém svahu, dopravně přístupný z ulice Družstevní. V budoucnu je plánováno napojení pěší komunikace také z ulice Frýdlanská. Na pozemcích se v současné době nenachází žádný objekt či stavba trvalého ani dočasného charakteru.

URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI:

Urbanistické řešení vychází volně jednak z dřívější zástavby v okolí a také z aktuální situace, kdy se řešené území ocitlo mezi silnicí Frýdlanská a Družstevní. Kdy je mezi ulicí Frýdlantskou "filtr" v podobě hospodářské usedlosti venkovského charakteru se sedlovou střechou a polouzavřeným dvorem a zároveň mezi novostavbou rodinných domů a bytových vila domů v pokračující uliční čáře vedlejší komunikace. Cílem výstavby je vytvoření otevřeného, příjemného bytového areálu s propojením vnitřních dispozic domu s exteriérem, veřejným prostorem a navazující městskou infrastrukturou. Objemové a hmotové řešení je limitováno mnoha faktory, které vyplývají z daného území a regulativ. Zároveň je při tvorbě architektonické studie brán ohled na kontext místa, vytvoření rozmanitého a přitom kompaktního celku tvořící svěží a moderní prostor k bydlení.

ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

Nová výstavba vytvoří ve své výsledné podobě půdorysně tvar systematicky rozložených bytových domů v celém areálu. S cílem maximalizovat propojení jednotlivých bytových jednotek s exteriérem a výhledem do okolní zeleně. Jedná se o novostavbu 9 bytových vila domů s venkovním stáním, komunikací, inženýrskými sítěmi a výsadbou zeleně. Všech 9 domů je architektonicky shodných. Orientace budov a tím i všech místností bytů je východ/západ. Architektonické řešení vychází ze soudobých forem a potřeb občanů. Stavba je umístěna na rovinatém pozemku na jižním okraji města Frýdek - Místek, lokalita Kamenec. Příjezd k bytovým domům bude navrhnut z ulice Družstevní, která vede podél Frýdlantské ulice. Objekty jsou určeny k bydlení, jedná se o nepodsklepené bytové domy se 3 nadzemními podlažími. Umístění obytných vila domů je vytvořeno pro co největší komfort každé bytové jednotky v jednotlivých domech. Bude zachována intimita, soukromí a výhled obyvatel domu. Výškové osazení domu bude vycházet z kontextu místa a rovinatosti stávajícího terénu. Podlaha 1.np bude umístěna na hodnotu 0,3m nad terén. Bude tedy zajištěn jednoduchý přístup do jednotlivých domů i osobám se sníženou schopností pohybu za pomocí nájezdové rampy. Zástavba bude doplněna stromovou zelení jak podél místní komunikace tak i v podobě volné výsadby v určených částech areálu. Celý řešený areál bude doplněn chodníkem pro pěší spojující nově vybudovanou bytovou zónu s ulicí Družstevní a Frýdlanskou.

Navržené konstrukčně dispoziční uspořádání umožňuje variabilitu vnitřního řešení a to jak z hlediska struktury a velikosti bytů, tak i z hlediska vlastního uspořádání bytových jednotek. Toto řešení je výhodné z hlediska individuálního uspokojování potřeb budoucích majitelů, dostatku úložných prostor a maximálně využitelných dispozic i vnitřních prostor jednotlivých bytů. Ve vstupní ose je umístěn komunikační koridor š. 2,2 m s chodbou a vertikální komunikací/schodištěm. Symetricky jsou po stranách chodby umístěny 4 bytové jednotky na typizovaném podlaží (2./3.np). V 1.np jsou z důvodu umístění kotelny a kočárkárny/kolárny byty tři, z nichž jeden je byt upravitelného typu kompletně navržen pro osoby s omezenou schopností pohybu. Celkem se v 1 bytovém domě nachází 11 bytových jednotek (šest 2+kk a pět 3+kk).


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt

Bc. Lenka Burešová

náměstí Svobody 48
738 01 Frýdek-Místek

Mobil: 777 486 540
Email: info@rklenka.cz

 

Realizované obchody


© 2019, Bc. Lenka Burešová – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Poučení spotřebitele

Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REALBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality

Nahoru ↑